Magnet Design

R&D ekipa

Razvojna usmeritev od samega začetka

Magnet design se je začel kot spin-off podjetje pod okriljem konzorcija RC31 - razvojnega središča kreativne industrije pohištva. RC31 je bil ustanovljen z namenom razvoja novih inovativnih rešitev. Tako je v okviru konzorcija nastalo več uspešnih izdelkov iz kategorije "stensko pohištvo", ki jih Magnet design uspešno vključuje v svoje projekte in jih trži po vsem svetu.

Sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi organizacijamiNaša ekipa sodeluje z različnimi izobraževalnimi ustanovami in centri, kot sta Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za oblikovanje. Dobro sodelujemo z dr. Peter Gabrijelčič s fakultete za arhitekturo in profesorico Nada Rožmanec Matičič s fakultete za oblikovanje. Brez omejitev delimo svoje znanje, pridobljeno v razvojnem centru in pri poslovanju na tujih trgih. Sodelujemo z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in drugimi organizacijami, ki spodbujajo prenos znanja, podjetništva in razvoja.

Odprti smo za partnerstva in zunanje vire financiranja

Ponujamo dobre ideje in z veseljem delimo svoje znanje in izkušnje v dopolnilnih partnerstvih, ki omogočajo rast in razvoj vsem partnerjem. Prijavljamo se na javne razpise, ki omogočajo gradnjo poslovne strukture v tujini ali spodbujajo razvoj novih izdelkov in rešitev. V to področje vlagamo velik del svojih sredstev.